Ucz się dla życia, nie dla szkoły

Agencja Gartner przewiduje, że w ciągu 10 lat roboty i nowoczesne oprogramowanie zastąpią jedną trzecią aktualnie zajmowanych stanowisk pracy. Zwiastuje to pojawienie się nowych ofert pracy na polach związanych z analizą danych i zarządzaniem aplikacjami. Trudno przewidzieć szczegóły zmian, ale wiadomo, że będą one doniosłe.

Nowe technologie rozwijają się szybciej niż systemy edukacji
Aktualnie mamy do czynienia z zawrotnym tempem rozwoju nowych technologii, które już  wkrótce – jeszcze bardziej – zrewolucjonizują rynek pracy. Wymusza to na przyszłych kandydatach, którzy zasilą rynek pracy, nabycie nowych umiejętności. Umiejętności, które przygotują ich na wyzwania, jakie niesie przyszłość.

Przykładem potwierdzającym tendencję dokonywania się coraz większych przeobrażeń, jest zaawansowany technologicznie hotel w Japonii, w którym gości obsługują… roboty.

Znaczenie wynalezienia i zastosowania robotów porównuje się do przełomu, jaki dokonał się za sprawą wynalezienia maszyny parowej. Prognozuje się, iż niebawem roboty zastąpią ludzi w kierowaniu samochodami. Przyspieszenie w rozwoju technologii sprawi, iż wiele osób nie będzie w stanie nadążyć za dokonującym się postępem.

Pracownik na miarę XXI wieku
Przedsiębiorczość, dociekliwość, znajomość technologii – to elementarne umiejętności istotne w stale zmieniającym się środowisku pracowniczym. Należy akcent położyć na rozwijanie umiejętności, gdyż każdy je posiada – jednak jeszcze nie każdy może je odkrył.

Od pracownika XXI wieku wymagać się będzie profesjonalizmu we wszystkim, co robi, innowacyjności, pomysłowości, umiejętności szybkiego uczenia się i zdobywania nowych kompetencji, akceptowania i tolerowania niepewnej rzeczywistości, umiejętności konkurowania na światowym rynku pracy, umiejętności funkcjonowania w środowisku wielokulturowym.

Nowa polska szkoła
Jeśli zmienia się rynek pracy, system edukacyjny także musi się zmienić.
Instytucje edukacyjne nie mogą być edukacyjnymi fabrykami, które przekazują książkową wiedzę oraz wymuszają podporządkowanie i zdławioną kreatywność.

Należy stworzyć środowisko, w którym różnorodne talenty będą miały szansę “rozkwitnąć” stosowanie do ich możliwości. Uczniowie powinni mieć możliwość rozwinięcia ich własnych talentów z udziałem zewnętrznego wsparcia.

Poleganie wyłącznie na podręcznikach jest ograniczającym podejściem. Sposobem na pobudzanie kreatywności służącej optymalnemu rozwojowi ucznia jest stałe wykorzystywanie dodatkowych materiałów służących rozwojowi, dostępnych w postaci online. Zaletą dynamicznie postępującego w XXI wieku rozwoju jest fakt, iż uczniowie dostęp do informacji – niezbędnych do zrozumienia istoty przedmiotu – mają w zasięgu dłoni. Dysponując smartfonem czy tabletem, można w każdej chwili uzyskać w Internecie informację na dowolny temat. Niezbędna jest jednak umiejętność analizy i rozumienia tekstu, gdyż Internet zalany jest informacją o niskiej jakości, która wraz z informacją o wysokiej wartości tworzy szum informacyjny. Dlatego szkoła powinna rozwijać wśród uczniów umiejętności weryfikowania treści zawartych w natłoku informacji.

Nauczyciel jako mentor w poznawaniu alfabetu XXI wieku
Sukces edukacyjny jest złożonym procesem, ale trzeba pamiętać, że jego najważniejszym ogniwem jest Uczeń. Rola nauczyciela powinna zostać sprowadzona do przewodnika, który wyznacza kierunek, w którym klasa ma podążać w celu samodzielnego i kreatywnego rozwiązania problemu. Należy pamiętać, że nie ma jednego słusznego rozwiązania problemu, każdy powinien samodzielnie lub z pomocą nauczyciela dojść do rozwiązania. Jeżeli uczeń zostanie zaangażowany w proces edukacyjny w odpowiedniej formie i dostosowanej do jego poziomu, postęp jest gwarantowany.

Postęp w systemie nauczania oznacza, iż wraz z wprowadzeniem nowych technologii w nauczaniu maksymalnie zostaną wykorzystywane możliwości Ucznia. Przykładem działania w polskich szkołach zmierzającego w kierunku realizacji ogólnoświatowego trendu jest realizacja w polskich szkołach programu “Mistrzowie Kodowania”. W jego ramach uczniowie szkół wszystkich szczebli począwszy od 4 klasy, mogą posiąść podstawowe umiejętności z zakresu programowania. Opanowanie elementarnej wiedzy pomoże w odnalezieniu się w świeci nowych technologii, świadomym ich wykorzystaniu i wzmocni kompetencje pracownicze. Znajomość języka programowania dzisiaj jest atutem, jutro – może stać się wymogiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *