Monthly Archives: Październik 2014

1000 najpopularniejszych słów języka angielskiego

Posługiwanie się językiem obcym wymaga dobrego zasobu słów, dlatego udostępniliśmy w naszym serwisie kujon.edu.pl nowy bezpłatny kurs języka angielskiego zawierający 1000 najpopularniejszych słów w języku angielskim. Kurs jest dobrym punktem startowym dla osób początkujących chcących rozszerzyć swój zakres słownictwa lub osób znających już język angielski ale chcących utrwalić znany już materiał. Znajomość tych słów umożliwia branie udziału w szerokim zakresie konwersacji.