Znaczenie sensu dla uczenia się i pamiętania

Psychologowie rozpoznają kilka zasad, które mogą nam pomóc w nauce i efektywnym wykorzystaniu pamięci. Wśród tych zasad jest kilka, które wydają się być szczególnie istotne: znaczenie, organizacja, skojarzenia, wizualizacja, uwaga.

Chciałabym skupić się na roli, jaką ma znaczenie dla uczenia się i zapamiętywania. Dlaczego, bo kiedy musimy wybrać hasło lub tajny kod, wybór często kończy się znaną datą urodzenia? Dlatego, że data urodzenia ma dla nas jakieś znaczenie i dlatego łatwiej ją zapamiętać a później przypomnieć sobie niż losową kolejność cyfr. Jeśli znaczenie może nam pomóc zachować informacje, co możemy zrobić, gdy chcemy dowiedzieć się czegoś, coś jest, przynajmniej pozornie, bezsensowne?

Pomyśl o numerze telefonu, ale także wymyśl słowo, które nie ma swojego odpowiednika w znanych ci językach obcych. W pierwszym przypadku liczba jest z pewnością bez znaczenia, w drugim przypadku słowo jest bezsensowne dla nas, ponieważ brakuje nam wiedzy, aby nadać mu znaczenie.
pinpad
W obu przypadkach możemy poprawić naszą zdolność do zapamiętywania nowych danych poprzez nadanie im sensu. Na przykład, jeżeli chcemy zapamiętać pin do karty to zapamiętajmy jaka figura geometryczna powstaje z połączenia liniami cyfr naszego pinu. Potem wystarczy zapamiętać pierwszą cyfrę.

W przypadku słowa w języku obcym możemy pomyśleć o słowie, które ma podobny dźwięk w naszym ojczystym języku, a następnie za pomocą wizualizacji dołączyć do niego sens. Możemy również znaleźć rym z nowym słowem, aby nadać mu jakiś sens albo możemy nauczyć się tego słowa jako części zdania, w tym przypadku nieznane słowo miałoby znaczenie, ponieważ byłoby osadzone w zdaniu, które ma znaczenie. To jest powód, dlaczego uważam, że uczenie się nowego słownictwa za pomocą fiszek z pojedyńczym słowem jest mniej efektywne niż nauka słówek w zdaniach. Podsumowując, główną ideą jest to, że jeśli chcesz poznać nowe informacje, to pomocne jest, by informacje te uczynić tak znaczącymi, jak tylko można. Jest to miejsce, w którym można użyć swojej kreatywności, aby udoskonalić swoją naukę.

Kasia

Ucz się dla życia, nie dla szkoły

Agencja Gartner przewiduje, że w ciągu 10 lat roboty i nowoczesne oprogramowanie zastąpią jedną trzecią aktualnie zajmowanych stanowisk pracy. Zwiastuje to pojawienie się nowych ofert pracy na polach związanych z analizą danych i zarządzaniem aplikacjami. Trudno przewidzieć szczegóły zmian, ale wiadomo, że będą one doniosłe.

Nowe technologie rozwijają się szybciej niż systemy edukacji
Aktualnie mamy do czynienia z zawrotnym tempem rozwoju nowych technologii, które już  wkrótce – jeszcze bardziej – zrewolucjonizują rynek pracy. Wymusza to na przyszłych kandydatach, którzy zasilą rynek pracy, nabycie nowych umiejętności. Umiejętności, które przygotują ich na wyzwania, jakie niesie przyszłość.

Przykładem potwierdzającym tendencję dokonywania się coraz większych przeobrażeń, jest zaawansowany technologicznie hotel w Japonii, w którym gości obsługują… roboty.

Znaczenie wynalezienia i zastosowania robotów porównuje się do przełomu, jaki dokonał się za sprawą wynalezienia maszyny parowej. Prognozuje się, iż niebawem roboty zastąpią ludzi w kierowaniu samochodami. Przyspieszenie w rozwoju technologii sprawi, iż wiele osób nie będzie w stanie nadążyć za dokonującym się postępem.

Pracownik na miarę XXI wieku
Przedsiębiorczość, dociekliwość, znajomość technologii – to elementarne umiejętności istotne w stale zmieniającym się środowisku pracowniczym. Należy akcent położyć na rozwijanie umiejętności, gdyż każdy je posiada – jednak jeszcze nie każdy może je odkrył.

Od pracownika XXI wieku wymagać się będzie profesjonalizmu we wszystkim, co robi, innowacyjności, pomysłowości, umiejętności szybkiego uczenia się i zdobywania nowych kompetencji, akceptowania i tolerowania niepewnej rzeczywistości, umiejętności konkurowania na światowym rynku pracy, umiejętności funkcjonowania w środowisku wielokulturowym.

Nowa polska szkoła
Jeśli zmienia się rynek pracy, system edukacyjny także musi się zmienić.
Instytucje edukacyjne nie mogą być edukacyjnymi fabrykami, które przekazują książkową wiedzę oraz wymuszają podporządkowanie i zdławioną kreatywność.

Należy stworzyć środowisko, w którym różnorodne talenty będą miały szansę “rozkwitnąć” stosowanie do ich możliwości. Uczniowie powinni mieć możliwość rozwinięcia ich własnych talentów z udziałem zewnętrznego wsparcia.

Poleganie wyłącznie na podręcznikach jest ograniczającym podejściem. Sposobem na pobudzanie kreatywności służącej optymalnemu rozwojowi ucznia jest stałe wykorzystywanie dodatkowych materiałów służących rozwojowi, dostępnych w postaci online. Zaletą dynamicznie postępującego w XXI wieku rozwoju jest fakt, iż uczniowie dostęp do informacji – niezbędnych do zrozumienia istoty przedmiotu – mają w zasięgu dłoni. Dysponując smartfonem czy tabletem, można w każdej chwili uzyskać w Internecie informację na dowolny temat. Niezbędna jest jednak umiejętność analizy i rozumienia tekstu, gdyż Internet zalany jest informacją o niskiej jakości, która wraz z informacją o wysokiej wartości tworzy szum informacyjny. Dlatego szkoła powinna rozwijać wśród uczniów umiejętności weryfikowania treści zawartych w natłoku informacji.

Nauczyciel jako mentor w poznawaniu alfabetu XXI wieku
Sukces edukacyjny jest złożonym procesem, ale trzeba pamiętać, że jego najważniejszym ogniwem jest Uczeń. Rola nauczyciela powinna zostać sprowadzona do przewodnika, który wyznacza kierunek, w którym klasa ma podążać w celu samodzielnego i kreatywnego rozwiązania problemu. Należy pamiętać, że nie ma jednego słusznego rozwiązania problemu, każdy powinien samodzielnie lub z pomocą nauczyciela dojść do rozwiązania. Jeżeli uczeń zostanie zaangażowany w proces edukacyjny w odpowiedniej formie i dostosowanej do jego poziomu, postęp jest gwarantowany.

Postęp w systemie nauczania oznacza, iż wraz z wprowadzeniem nowych technologii w nauczaniu maksymalnie zostaną wykorzystywane możliwości Ucznia. Przykładem działania w polskich szkołach zmierzającego w kierunku realizacji ogólnoświatowego trendu jest realizacja w polskich szkołach programu “Mistrzowie Kodowania”. W jego ramach uczniowie szkół wszystkich szczebli począwszy od 4 klasy, mogą posiąść podstawowe umiejętności z zakresu programowania. Opanowanie elementarnej wiedzy pomoże w odnalezieniu się w świeci nowych technologii, świadomym ich wykorzystaniu i wzmocni kompetencje pracownicze. Znajomość języka programowania dzisiaj jest atutem, jutro – może stać się wymogiem.

Nie od razu Kraków zbudowano

Czy wyznaczyłeś sobie za cel nauczenie się języka angielskiego lub innego języka obcego? Zastanawiasz się, ile lat potrzeba, by się go nauczyć? Pytanie należałoby przekształcić do formy: ile czasu na samodzielną naukę powinnam poświęcić, by poczuć komfort posługiwania się językiem obcym. Na to pytanie sama kiedyś chciałam poznać odpowiedź. Można znaleźć wiele osób, które języka angielskiego uczą się 20 lat i nie umieją się nim posługiwać.

Postępy osiąganie podczas nauki języka obcego w wysokim stopniu korelują z czasem, który poświęcasz na naukę. Jednak nie chodzi wyłącznie o sam czas. Jeśli spędzasz cały tydzień ucząc się przez kilka godzin angielskiego, później przez tydzień odpoczywasz i robisz „powtórkę” – nie będzie to odpowiednia strategia. Nasz propozycja strategii, to poświęć na początku tylko 10 minut dziennie, z czasem poczujesz, że to za mało, i dostroisz się do przyjęcia większej ilości informacji.

Koncepcja nauki języka angielskiego lub innego języka obcego, jaką prezentujemy w naszym serwisie przebiega w trzech krokach:

Krok 1. Na początku było słowo

Zanim ktokolwiek złoży zdanie, musi znać słowa. Dlatego najpierw poruszasz się w obrębie niezbędnego Ci słownictwa i otrzymujesz drogowskazy w formie niezbędnego materiału gramatycznego. W ten sposób budujesz bazę – którą stopniowo rozbudowujesz, by wiedzieć więcej i coraz więcej.

Krok 2. Przez nie wszystko się stało

Kolejny krok, to przejście na wyższy poziomo. Skoro znasz już odzwierciedlenie znaczenia wielu słów w języku obcym możesz sprawdzić, czy zrozumiesz zdania z ich użyciem. Jeżeli myślisz, że to odległa perspektywa, może przekona Cię moje osobiste osiągnięcie – opanowanie 470 słów w języku angielskim w ciągu tygodnia, poświęcając około 30 minut dziennie.

Krok 3. Słowo zamieszkało wśród nas

W końcu zyskujesz samodzielność. Masz umiejętności do tworzenia prostych zdań do wyselekcjonowanych jednostek. Włączasz wyobraźnię – w oparciu o własne doświadczenia, zdarzenia napotkane w codziennym życiu kreujesz swoje myśli w języku angielskim! Zdania tworzysz anonimowo, poddawane są weryfikacji przez lingwistów. W przypadku wystąpienia błędu dostajesz informację zwrotną gdzie wystąpiła pomyłka i co należy powtórzyć.

Zamiast podsumowania pozwolę sobie zacytować Susan Gale “Pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy, ale to jedyny sposób aby dotrzeć do drugiego etapu”

Konspekty z angielskiego dla uczniów szkół średnich

Termin egzaminu maturalnego zbliża się się wielkimi krokami, materiału sporo a czasu mało. Dlatego przygotowaliśmy dla uczniów zdających egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym konspekt z tego języka. Jest to nasza propozycja jak skutecznie i efektywnie opanować niezbędny materiał. Kursy poza opcją nauki, posiadają możliwość wykonania testów pisowni oraz można dokonać testu znajomości materiału (dobre do zakucia materiału przed klasówką lub sprawdzianem). Zapraszamy i życzymy powodzenia.

1000 najpopularniejszych słów języka angielskiego

Posługiwanie się językiem obcym wymaga dobrego zasobu słów, dlatego udostępniliśmy w naszym serwisie kujon.edu.pl nowy bezpłatny kurs języka angielskiego zawierający 1000 najpopularniejszych słów w języku angielskim. Kurs jest dobrym punktem startowym dla osób początkujących chcących rozszerzyć swój zakres słownictwa lub osób znających już język angielski ale chcących utrwalić znany już materiał. Znajomość tych słów umożliwia branie udziału w szerokim zakresie konwersacji.

Najważniejsza jest systematyczność

Edukacja online (E-learning) stała się nowym narzędziem, które daje rodzicom nowe możliwości nie do osiągnięcia przez tradycyjną szkołę – możliwość obiektywnego zweryfikowania wiedzy i oceny postępów osiąganych w nauce.

W szczególności ma to zastosowanie w nauce języków obcych oraz w przypadku rodziców nie znających lub mających problem z językami obcymi. Kursy dostępne w internecie wyposażone są we wszystkie niezbędne elementy – obrazki, wymowa słówek, tłumaczenie – które rodzice mogą wykorzystać do oceny znajomości materiału przez dzieci oraz mogą w przypadku młodszych dzieci pokusić się o zabawę np. nazywania przedmiotów w swoim otoczeniu lub wymyślać nowe zdania w oparciu o pokazywane przykłady.

W przypadku rodziców regularnie uczestniczących i biorących udział w takich kursach niejako przy okazji sami uczą się tego samego co ich dzieci, co może skutkować (i oby tak było) dalszym i szerszym rozwijaniu znajomości tematu.

Dzieci szybko się uczą i jeszcze szybciej zapominają dlatego ich skuteczność przyswajania materiału jest niska. Nauka w internecie umożliwia dostosowanie przyswajania materiału do możliwości dziecka a używane narzędzia mogą pomóc rodzicom w ocenie czy skupiamy się na utrwaleniu wiedzy czy na pozyskiwaniu nowego materiału.

Rodzie biorący udział w zdalnej edukacji swoich pociech mogą niejako przy okazji upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze samemu się czegoś nauczyć i tym samym poszerzyć swoje horyzonty oraz a po drugie najważniejsze dla ich dziecka, spędzają z nim czas poświęcony wyłącznie dla niego. Dlatego niech taka edukacja będzie bardziej na luzie niż restrykcyjne podejście do przyswajania materiału.

Pamiętajmy, że dzieci nie potrafią się zbyt długo skupiać i wszystko je rozprasza dlatego bądźmy wyrozumiali. Jeżeli wymyślają na bieżąco przerywniki to idźmy tym tropem ale niech używają nauczonego materiału.

Jeżeli jesteśmy zmęczeniu lub nie mamy czasu to niech nasze dziecko samodzielnie wykona powtórkę materiału. Nie jest ważne jaka jest skuteczność, ważne jest aby przyzwyczajać dziecko do systematyczności. Nasz serwis daje narzędzia do oceny jakości powtórki i znajomości materiału.

Najpierw słówka, później gramatyka

Nauka języka obcego nigdy nie jest łatwa ale przy odrobinie determinacji i systematyczności można osiągnąć pożądany efekt. Jest co najmniej kilka metod nauki języków obcych, większość z nich kładzie spory akcent na prawidłowe używanie języka czyli poza znajomością słówek wymaga dobrego opanowania gramatyki języka obcego i najczęściej na gramatykę nastawione są wszystkie kursy i szkolenia. To jest ważne ale uważamy, że nie najważniejsze.

Na co komu przyda się doskonała znajomość gramatyki gdy posiadany zestaw słów jest mały. Na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń zauważyłem, że największym problemem w nauce języka jest przełamanie oporu przed jego użyciem w prawdziwym życiu. Obawa, że druga strona nas nie zrozumie, że mówimy niegramatycznie, itp.

Jak często będziemy rozmawiać z rodowitym anglikiem? Częściej mamy okazję rozmawiać z osobami z poza Anglii, a dla tych osób ważniejsze od gramatyki jest zrozumienie słów i myśli, którą chcemy przekazać. W takich sytuacja gramatyka nie ma tak wielkiego znaczenia jak próbuje nam się wszystkim wmówić.

Moim zdaniem tylko Anglicy są na tyle leniwi językowo, że oczekują od rozmówcy używania poprawnej formy gramatycznej. Dla pozostałych nacji ważniejsze jest co chcemy powiedzieć niż jak to mówimy.Jeżeli naukę rozpoczniemy od gramatyki to szybko polegniemy gdyż zamiast się skupiać na sednie zdania będziesz się zastanawiał jak to poprawnie powiedzieć. A i sama nauka będzie nudna i monotonna. Jak poznasz język na podstawie samych słów to w sposób naturalny w pewnym momencie nauki sam zaczniesz interesować się gramatyką.

Dlatego chcę przedstawić kilka wskazówek jak można rozpocząć naszą przygodę z nauką języka obcego. Przede wszystkim wykorzystujmy nasze otoczenie, uczmy się tak dużo słówek jak to jest możliwe  i nazywajmy w myślach lub na głos (nauka języków obcych zawsze powinna odbywać się na głos) wszystkie przedmioty i czynności z którym się spotykamy.

Prosty i skuteczny sposób to nalepić na wszystkich przedmiotach karteczki z ich nazwami w języku obcym oraz utworzyć swój własny kurs zawierający te przedmioty i czynności w celu ćwiczenia wymowy – tym sposobem zanim zaczniesz poprawnie wymawiać te nazwy i już będziesz myśleć w języku obcym o przedmiotach, które widzisz. Dodawaj do kursu wszystkie ciekawe słówka, które napotkałeś/napotkałaś podczas dnia tym sposobem uczysz się najbardziej potrzebnych Ci słówek i dzięki zebraniu ich w swoim kursie masz do nich szybki dostęp i możesz je utrwalać w dowolnym momencie dnia.

Im szybciej zaczniesz wykorzystywać poznany zakres słów tym lepiej. Staraj się czytać proste teksty w języku obcym. Ucz się każdego słowa, które napotkasz w tekstach. To szybko przyniesie efekty w postaci lepszego rozumienia tekstów. Proponuję nasz bezpłatny kurs 1000 najpopularniejszych słów w języku angielskim, zawierający jak nazwa wskazuje najbardziej potrzebne słówka.

Kolejnym krokiem w naszej edukacji jest znalezienie sobie rozmówcy aby móc w praktyce wykorzystać znajomość naszego języka. W internecie można znaleźć mnóstwo osób chętnych do pisania lub rozmawiania przez komunikatory w dowolnym języku obcym i na dowolnym poziomie.